కోటి గెల్చుకున్న కొత్తగూడెం పోలీస్.. ‘ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు’ షోలో చరిత్ర సృష్టించిన రాజా రవీంద్ర

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు.. జెమినీ టీవీలో ప్రసారం అవుతున్న గేమ్ షో ఇది. ఈ షోలో పాల్గొనాలని, కోటి రూపాయలు గెల్చుకోవాల...

Source: