సీతారామశాస్త్రి మరణంపై ఉప రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు నివాళి..

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "సీతారామశాస్త్రి మరణంపై ఉప రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు నివాళి.." Sirivennela Seetharama Sastry :  తెలుగు సినీ సాహితీ ...

Source: