‘సిరివెన్నెల’ నుంచి ‘పద్మశ్రీ’ వరకు సీతారామశాస్త్రి సినీ సాహితీ ప్రస్థానం..

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "‘సిరివెన్నెల’ నుంచి ‘పద్మశ్రీ’ వరకు సీతారామశాస్త్రి సినీ సాహితీ ప్రస్థానం.." Sirivennela Seetharama Sastry :  తెలుగు సినీ సాహితీ సౌర...

Source: