2021లో భారత్‌లో మోస్ట్ ఫేమస్ ట్వీట్‌లు ఇవే.. ఎక్కువ రీట్వీట్‌లు, లైక్‌లు వేటికి వచ్చాయంటే

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది 2021లో భారతదేశంలో ఎక్కువ ప్రజాదరణ పొందిన ట్వీట్ల వివరాలను ట్విట్టర్‌ (Twitter) ప్రకటించింది. ఎక్కువ రీట్వీట్‌లు, లైక్...

Source: