ఓ ఇంట్లో ప్రత్యక్షమైన అరుదైన పిల్లి.. చూసేందుకు క్యూ కట్టిన జనం, తీరా ఆరా తీస్తే!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది మాను పిల్లిని ఎప్పుడైనా చూశారా.. వినడానికి ఈ పదమే కొత్తగా ఉంది కదూ. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం వీకర్స...

Source: