గుంటూరు: గోమాతకు సీమంతం.. వైభవంగా వేడుక, ఎంత బాగా చేశారో చూశారా!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది హిందూ సంప్రదాయంలో ఆవును దైవంగా భావిస్తారనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఆవును పూజిస్తే సకల సుఖాలు, అష్టైశ్వర్యాలు...

Source: