రోడ్డెక్కిన జూనియర్ డాక్టర్లు.. న్యాయం జరిగే వరకు ఆందోళనలు ఆగవంటూ..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది గుంటూరులో జూనియర్ డాక్టర్లు (జూడా) రోడ్లపైకి నిరసన చేపట్టారు. గత రెండ్రోజులు ఆందోళన కొనసాగిస్తున్న జూడాలు ఈ రో...

Source: