ఆస్కార్‌కు అర్హత సాధించిన మొదటి తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్

ఆస్కార్‌కు అర్హత సాధించిన మొదటి తెలుగు షార్ట్ ఫిల్మ్ © V6 Velugu ద్వారా అందించబడి...

Source: