ఉదయాన్నే ఈ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తింటే చాలా మంచిదట..

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది 1. ఇడ్లీ if (typeof colombia == 'undefined') { var colombia = colombia || {}; colombia.fns = colombia.fns || []; (function () { var cads = document.createElement("script"); cads.async ...

Source: