గూగుల్‌లో ఈ సంవత్సరం ఎక్కువగా ఏం సెర్చ్ చేశారంటే.. ఆసక్తికర విషయాలు

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఇండియన్లు ఎక్కువగా ఇష్టపడేది ఏది అంటే.. అది క్రికెటే. కరోనా మహమ్మారి రెండు దశలు ఇండియన్లలో పెను మార్పులు తీసుకొ...

Source: