జై భీమ్: IMDB రేటింగులో గాడ్‌ఫాదర్‌ను అధిగమించిన భారతీయ సినిమా

© Amazon prime video దళితుల అణచివేతను ప్రశ్నించిన జైభీమ్ చిత్రం తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో విడుదలైన జై భీమ్ సినిమా ఐఎండీబీ రేటింగులో 'షాషాంక్ రిడంప్షన్', 'ది ...

Source: