తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలిచ్చే అవార్డులపై చిరంజీవి సంచలన వ్యాఖ్యలు.... ప్రభుత్వ పెద్దలు స్పందిస్తారా?

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వాల తీరుని సునిశితంగా విమ‌ర్శించారా? ప్ర‌భుత్వాలు ఆ విష‌యా...

Source: