మెగాస్టార్ చిరంజీవితో హీరో సూర్య పోటీ.. గెలిచేదెవ‌రో!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది మెగాస్టార్ చిరంజీవి, హీరో సూర్య పోటీ ప‌డ‌బోతున్నారు. ఏ విష‌యంలో అంటారా? ఇద్ద‌రు హీరోలు ఏ విష‌యంలో పోటీ ప‌డుతారో...

Source: