విశాల్ గార్గ్ క్షమాపణ: 'ఒకేసారి 900 మందిని తొలగించాల్సిందే.. జూమ్ కాల్‌లో చెప్పిన విధానమే సరికాదు'

జూమ్ కాల్‌లో ఒకేసారి 900 మంది ఉద్యోగాలను తొలిగించిన యూఎస్ గృహరుణాల కంపెనీ బెటర్.కామ్‌ బాస్ విశాల్ గార్గ్, తాజాగా క్షమాపణలు చెప్పారు. if (typeof colombia == 'undefined') ...

Source: