శిల్పా శెట్టి, రాజ్ కుంద్రాలకు మరో చిక్కు.. చీటింగ్ కేసుతో మరోసారి హాట్ టాపిక్

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది శిల్పా శెట్టికి టైం బ్యాడ్ అనుకుంటాను. భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసులో చిక్కుకోవడం, ఫ్యామిలీ పరువు పోవడం, ...

Source: