ధర్మ పోరాటం ఎప్పుడూ గెలుస్తుంది!.. ఈటల రాజేందర్‌పై పూనమ్ కౌర్ కామెంట్స్

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది పూనమ్ కౌర్ ఎప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది. ఎవరి మీద కామెంట్లు చేస్తుంది? ఎందుకు కామెంట్లు చేస్తుంది అనే విషయాలు ...

Source: