పప్పుచారు చేస్తా.. మానెడు బియ్యమొండుతా తిని పోండి.. కానీ.. ముసలామె మారాం!!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది కోవిడ్ ఫస్ట్ వేవ్.. సెకండ్ వేవ్ దెబ్బకు ప్రపంచం అల్లకల్లోలమైపోయింది. దేశంలోనూ శ్మశానాల ముందు శవాలు క్యూలు కట్ట...

Source: