సింగరేణిలో మోగనున్న సమ్మె సైరన్.. నోటీసు ఇచ్చిన కార్మికులు

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది సింగరేణిలో సమ్మె సైరన్‌ మోగనుంది. సింగరేణికి చెందిన నాలుగు బొగ్గు బ్లాకులను ప్రైవేటు పరం చేసేందుకు కేంద్రం బహ...

Source: